Projektowanie dostępności. Szkolimy się z Design Thinking

Dlaczego warto projektować z myślą o dostępności? W przeciwieństwie do użyteczności czy ergonomii, dostępność oznacza samą „możliwość skorzystania” z funkcji lub właściwości produktu bądź miejsca.

Co to za szkolenie?

Całe szkolenie jest finansowane z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest nauczanie dostępnego projektowania. Ta metoda charakteryzuje się tzw. myśleniem projektowym, czyli poszukiwaniem innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań oraz twórczym rozwiązywaniem problemów .

Na czym polega „Design Thinking” czyli projektowanie dostępności?

Design Thinking to metodyka pochodząca z branży kreatywnej. Szefowie firmy projektowej IDEO jako pierwsi pisali o DT. Mówili o nim jako o: „przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób, które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów”. [T. Brown, Zmiana przez design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Libron 2013]

Wyróżnia się 4 główne obszary, w których definiowanie i rozwiązywanie problemów mogłoby się odbyć przy pomocy Design Thinking:

  1. komunikacja wizualna i symbole (projektowanie graficzne),
  2. przedmioty i produkty (wzornictwo przemysłowe),
  3. aktywności i usługi (projektowanie usług),
  4. złożone systemy lub środowiska związane z pracą, przestrzenią do życia, zabawy i nauki (projektowanie interakcji).

Aby tworzyć w duchu Design Thinking trzeba przejść 5 etapów:

Dzięki takiemu projektowaniu jesteśmy w stanie przewidzieć i zlikwidować wiele barier architektonicznych oraz tworzyć miejsca i produkty, które będą dostępne dla wszystkich.

Jak wyglądało szkolenie projektowania dostępności „od środka”?

We wrześniu nasz zespół skontaktował się z firmą Concordia Design, która jest organizatorem szkolenia „Design Thinking”. Znaczna część naszej drużyny zgłosiła się do szkolenia. W sumie uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich działów firmy, kadra kierownicza, dział handlowy, marketingowy jak i produkcyjny. Część zajęć miała charakter wykładu-dyskusji, a część była szkoleniem praktycznym. Szkoleniowcy kilkanaście razy dzielili nas na mniejsze grupy i dawali nam konkretne zadanie do wykonania. Stworzyliśmy różne projekty wydarzenia „piknik dla seniora”. Zadbaliśmy, aby przestrzeń była dostosowana do potrzeb osób starszych i próbowaliśmy zlikwidować wszystkie możliwe bariery architektoniczne.

Po serii szkoleń na wszystkich czekał test. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wszyscy z nas zdali z wysoką ilością punktów! W ekipie Naukowych Placów Zabaw przybyło dziesięciu  certyfikowanych specjalistów dostępności 😉.

Pierwsza duża wygrana

Nasz Układ Okresowy Pierwiastków z napisami w Alfabecie Braille’a zajął 2 miejsce w konkursie „Lider dostępności priorytetowych branż” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Więcej o tej prestiżowej wygranej przeczytacie TUTAJ.