Sensoryczne Place Zabaw

Sensoryczne Place Zabaw rozwijają nie tylko zmysły, ale także wpływają na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę.

Jesteśmy polskim producentem Sensorycznych Placów Zabaw. Wspieramy najmłodszych w rozwijaniu ich zdolności i kreatywności. Standardowe place zabaw rozwijają ich zdolności ruchowe, jednak nie wspierają rozwoju zmysłów takich jak słuch, dotyk czy wzrok, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju.

Elementy, które wchodzą w skład naszego placu zabaw to m.in: