Naukowe Place Zabaw na Forum Miasteczek Polskich 2023

W tym roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w kolejnej edycji Forum Miasteczek Polskich. To wyjątkowe, coroczne wydarzenie, które skupia liderów samorządowych z małych i średnich miast Polski. Było to miejsce głębokich dyskusji i wymiany doświadczeń na temat bieżących wyzwań (nie tylko edukacyjnych) stojących przed samorządami.

Sesje i debaty

Główne punkty programu Forum Miasteczek Polskich to sesje plenarne oraz kilkanaście paneli dyskusyjnych z udziałem  uznanych ekspertów. Forum stało się platformą do debatowania o kluczowych kwestiach zarządzania miastami, od nowoczesnych programów edukacyjnych po wyzwania infrastrukturalne. Ważne tematy poruszane podczas sesji i debat obejmowały także zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym, ochroną środowiska, innowacjami w planowaniu urbanistycznym oraz strategiami adaptacyjnymi wobec zmian klimatycznych.

Podczas sesji plenarnych omawiano globalne trendy w zarządzaniu miastami oraz przedstawiano przykłady najlepszych praktyk z różnych regionów. Panele dyskusyjne pozwalały na bardziej szczegółowe analizy poszczególnych tematów, a także na wymianę doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczestnikami. Debaty prowadzone były w sposób otwarty, zachęcając do aktywnego udziału i zadawania pytań. Ważnym elementem była też interakcja pomiędzy panelistami, a publicznością, stwarzająca możliwość nawiązania dialogu i wymiany doświadczeń oraz poglądów.

Sesje i debaty podczas forum stanowiły więc nie tylko źródło wiedzy i inspiracji, ale również okazję do budowania relacji i współpracy pomiędzy profesjonalistami z różnych dziedzin związanych z zarządzaniem miastami. Dzięki temu, udało się wypracować konkretne wnioski i rekomendacje, które mogą posłużyć jako podstawa do dalszych działań na rzecz lepszego i bardziej zrównoważonego rozwoju miast na całym świecie.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Nasza Pani Prezes Elżbieta Legoń wzięła aktywny udział jako prhttps://www.facebook.com/NaukowePlaceZabawelegentka w debacie o nowoczesnych modelach edukacyjnych. Podzieliła się wiedzą o ich szansach i barierach w małych miejscowościach. Pokazała również, jak od ponad 10 lat wspieramy samorządy w tworzeniu przestrzeni edukacyjnych na świeżym powietrzu, które są dostępne dla wszystkich.

Nagroda

Wśród uczestników Forum ogłosiliśmy kreatywny konkurs. Samorządowcy zgłosili nam swoje zadania konkursowe, które zachwyciły nas pomysłowością i kreatywnością!  Z dumą wręczyliśmy zwycięzcy nagrodę – bon na spersonalizowane URBAN MEMORY. Nasza misja “Mądra rozrywka na świeżym powietrzu, która integruje całą rodzinę bez względu na płeć, wiek i poziom sprawności” znalazła odzwierciedlenie w naszych działaniach i prezentacjach.

Podsumowanie udziału w Forum Miasteczek Polskich 2023

Forum było dla nas okazją do dzielenia się doświadczeniami i inspiracji. Dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu, które przyczynia się do lepszego zarządzania naszymi miastami i otwiera nam oczy na nowe możliwości ich rozwoju. Przedstawiciele administracji publicznej oraz biznesu dostali okazję do wymiany doświadczeń, z czego z pewnością skorzystają obie strony.

Bądź na bieżąco

Zachęcamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych! Dołącz do nas, aby nie przegapić żadnych ważnych momentów.