Ekologiczna gmina.

Nigdy wcześniej zmiany klimatyczne nie rozgrywały się w tak gwałtownym i szybkim tempie.

Jesteśmy świadkami zmian i to niestety nie tych NA LEPSZE. Cały świat powoli otwiera oczy i próbuje znaleźć sposób na zahamowanie, a najlepiej i na cofnięcie przemian, które już nastąpiły. Czym jest dzisiaj “Ekologiczna gmina”?

ANALIZA SYTUACJI

Czytając raporty o stanie środowiska na przykładzie Polski widzimy znaczny wzrost występowania ekstremów pogodowych. Najlepszym przykładem są trąby powietrzne, których występowanie znacznie się nasilało na przestrzeni ostatnich lat. Według Raportu o stanie środowiska w Polsce z 2018 roku „Od 2002 r. obserwuje się wzrost częstości występowania trąb powietrznych (rys. 4.11). Charakteryzuje je ogromna prędkość przemieszczania się 30–45 km/h, a prędkość wiatru w wirze to 50–120 km/h (nieraz większa). Na terenie kraju wyraźnie zaznacza się szlak tworzenia trąb powietrznych o kierunku południowo-zachodnim i północno-wschodnim”.

CZAS ZMIAN DLA EKOLOGICZNYCH GMIN

Świat próbuje działać. Widzimy to w telewizji, słyszymy o tym w radiu, czytamy w gazetach. Coraz więcej programów rządowych jest skierowanych w stronę zmobilizowania gmin do podjęcia działań.

Czego oczekuje od nas Ustawodawca?

[wybrane za: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/co-moze-robic-gmina-aby-chronic-klimat-i-srodowisko–przyklady-dobrych-praktyk]

Patrząc na stronę rządową od gmin oczekuje się m.in następujących działań obowiązkowych i dodatkowych:

  • wyodrębnienie budżetu na realizację projektów klimatyczno-środowiskowych,
  • prowadzenie działań edukacyjnych na terenie gminy – organizacja warsztatów, konkursów plastycznych, wernisaży o tematyce proekologicznej,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy,
  • wdrażanie na terenie gminy działań odgórnych, związanych z wdrażaniem aktów prawnych, podyktowanych przez prawo krajowe czy unijne,
  • angażowanie mieszkańców w działania proklimatyczne.

CO MOŻESZ ZROBIĆ JAKO EKOLOGICZNA GMINA?

Dzisiaj już nie ma czasu na planowanie – musimy już działać.

Coraz więcej gmin w kraju uczestniczy w różnych akcjach i programach ekologicznych typu „Czyste powietrze”, „Stop-smog” czy też „Misja: emisja”. W ramach tych projektów przeprowadzane są działania edukacyjne mające na celu poszerzenie zakresu wiedzy ekologicznej mieszkańców.

Misją Naukowych Placów Zabaw jest nauka (również ekologiczna) poprzez zabawę. Uważamy, że dobre nawyki powinny być kształtowane od najmłodszych lat, a eko-wiedzę należy wprowadzać na jak najwcześniejszym etapie życia. Dzięki takim rozwiązaniom następne pokolenia wyrosną na świadomych i odpowiedzialnych ekologicznie ludzi.

Przygotowaliśmy dla Was pakiet urządzeń ekologicznych, które uczą i bawią na świeżym powietrzu przez cały rok. Postawisz je na niemal każdej przestrzeni zielonej: ich montaż nie wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej oraz nie posiadają strefy upadku. Dzięki nim edukujesz mieszkańców i promujesz ekologię w swojej gminie. 

Aktualnie w naszej ofercie znajduje się pięć urządzeń edukujących o ekologii:

1. Gra edukacyjna: Smogo-Memory

2. Pisanie lustrzane: Droga do ekologii

3. Film animowany: Fabryka

4. Tablica edukacyjna: Eko-Dom

5. Koło optyczne: Fortuna Zdrowia

Skutkami zmieniającego się klimatu są między innymi wzrost temperatury czy wzrost częstotliwości i nasilenia zjawisk pogodowych. Nawet małe zmiany mogą spowodować poprawę warunków klimatycznych w najbliższym czasie, ponieważ: jeśli teraz podejmiemy działania, to już jutro świat będzie lepszy.