Certyfikacja

Nasze certyfikaty

Wszystkie nasze produkty są zgodne z normą PN-EN-1176 i są certyfikowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą OBAC. Certyfikaty te uznawane są również na arenie międzynarodowej. 

Co to oznacza dla Klienta? 

Rzetelna firma certyfikująca powinna posiadać akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji. To rządowa instytucja, która potwierdza i cyklicznie audytuje kompetencje danej organizacji, dzięki czemu Klient wie, że wydane certyfikaty są rzetelne i wiarygodne.  

To ważne: tu chodzi o bezpieczeństwo bawiących się na placu zabaw dzieci. Dlatego jeśli wybierasz jakiekolwiek urządzenia na plac zabaw od innych producentów, domagaj się okazania certyfikatów i sprawdź ich rzetelność (możesz to zrobić na stronie rządowej: www.pca.gov.pl) 

Szkolimy swój zespół

Cyklicznie podnosimy kompetencje całego zespołu. Zobacz obszary, w jakich w ostatnim czasie się rozwijaliśmy: 

  • Dostępny Design – cały nasz zespół uczestniczył w wielotygodniowym procesie szkolenia z metodologii design thinking oraz projektowania dostępnych produktów. Takich, których może używać każdy, bez względu na wiek czy poziom sprawności. To zaowocowało stworzeniem nowego produktu, za który otrzymaliśmy 2 nagrodę Ministerstwa Rozwoju i Technologii w konkursie “Lider dostępności” oraz stworzyliśmy dostępne edukacyjne place zabaw w warszawskim Zoo!

Produkcja w duchu lean

Od kilku lat dbamy o wdrażanie udoskonaleń w procesie produkcji. Dzięki procesom wdrażanym wraz z Instytutem Doskonalenia Produkcji nasza firma jest sprocesowana i poukładana wg metodologii lean managment.

Coaching

Ryba psuje i naprawia się od głowy – wiemy, że firma to ludzie. To oni dbają o jakość produkcji, obsługi klienta czy procesów logistycznych. Dlatego dbamy o rozwój kompetencji miękkich. Nasi liderzy właśnie ukończyli kilkumiesięczny mentoring i coaching, by jeszcze lepiej współpracować ze swoimi zespołami. 

Polityka Talentów

System szkolnictwa przyzwyczaił nas do tego, że bardziej skupiamy się na słabościach, zamiast na mocnych stronach. Dlatego w naszej organizacji pracujemy wg Talentów Gallupa i chcemy, by nasz zespół rozwijał swój potencjał tam, gdzie ma najmocniejsze strony.