Outdoor Education

W Polsce coraz częściej słyszymy o Outdoor Education. Misją tego typu edukacji jest spędzanie jak największej ilości czasu z dziećmi na zewnątrz . Na świeżym powietrzu przeprowadza się eksperymenty , a dzieci mają możliwość budowania własnych opinii na bazie poczynionych obserwacji .

Outdoor Education to połączenie 3 składników:

 • Aktywności na świeżym powietrzu.
 • Edukacji przyrodniczej.
 • Rozwoju osobistego i społecznego.

Dzieci mogą samodzielnie poznawać , obserwować czy też dotykać obiekty swoich badań. Formułują dzięki temu własne spostrzeżenia zwiększając tym samym efektywność procesu nauczania . Warto pamiętać o tym, że to co poznajemy wszystkimi zmysłami , zostaje w naszej pamięci na bardzo długo.

Konfucjusz już w V wieku p. n. e. określił istotę Outdoor Education. W 3 prostych zdaniach ujął cały sens procesu nauczania:

 „Powiedz, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól przeżyć, a zrozumiem”

Nauka oparta na doświadczeniu jest najlepszą metodą poszerzania wiedzy. Im więcej dzieciom „pokażemy”, tym lepiej zrozumieją dany materiał.

Najlepszym tłem dla tego rodzaju doświadczeń jest natura. Powiązanie ze środowiskiem naturalnym jest niezwykle ważne ponieważ:

 • Daje możliwość samodzielnej obserwacji.
 • Zapewnia sprzyjającą atmosferę do poszukiwań i zdobywania wiedzy.
 • Bazuje na doświadczeniu.
 • Nadaje procesowi nieformalny charakter, dzięki czemu dzieci podchodzą do nauki bardziej swobodnie.
 • Daje ukierunkowanie na konkretne cele.

Podsumujmy to. O co chodzi w Outdoor Education?

 • Panuje w nim bezpieczna atmosfera (trzeba zatroszczyć się nie tylko o bezpieczeństwo fizyczne, ale również emocjonalne i społeczne).
 • Uczeń sam pozyskuje większość wiedzy, a nie jest nauczany.
 • Praca w grupach sprawia, że proces nauczania jest efektywniejszy i łatwiejszy.
 • Nie ma przymusu. Uczestnictwo opiera się na chęci ucznia.
 • Wiedza oparta na przeprowadzonym doświadczeniu jest łatwiejsza do odniesienia w przykładach z życia codziennego.
 • Ważniejsza od oceny jest informacja zwrotna od nauczyciela. Klasyczne ocenianie jest niewskazane.
 • Nauczyciel nie przekazuje wiedzy, lecz pomaga w jej zdobyciu.

Nie ma jednej, słusznej metody edukacyjnej. Warto szukać i próbować nowych rozwiązań.