Muzyczne place zabaw

Muzyka jest obecna wszędzie, ale rzadko dzieci mają możliwość tworzenia własnych melodii na świeżym powietrzu. Jak możemy przyczynić się do rozwoju słuchu, kreatywności, wyobraźni na naszych placach zabaw? Proponujemy stworzenie plenerowej orkiestry, czyli muzycznego placu zabaw. Takie urządzenia sprzyjają również rozwojowi logicznego myślenia i ciągów przyczynowo-skutkowych. Uniwersalizm tych eksponatów pozwala na zabawę dzieciom niezależnie od wieku i umiejętności, natomiast dorośli będą mogli odprężyć się i również pograć na instrumentach!

Obecnie oferujemy następujące urządzenia stymulujące zmysł słuchu:

Czy chcesz zobaczyć, jak gra na instrumentach wpływa na mózg? Obejrzyj film!