Jak i gdzie znaleźć finansowanie placu zabaw w przedszkolu, szkole lub w Twojej okolicy?

Jak i gdzie znaleźć finansowanie placu zabaw w przedszkolu, szkole lub w Twojej okolicy? To pytanie zadają sobie co roku dyrektorzy placówek oświaty, obiektów kultury i mieszkańcy, którzy chcą stworzyć fajne miejsca do zabawy dla swoich podopiecznych i pociech.

Inwestycja w stworzenie placu zabaw lub jakiegokolwiek miejsca rekreacji to nie lada wydatek, zaczynający się ok kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Gdy brakuje pieniędzy na projekt, często z pomocą idą inne rozwiązania takie jak: środki z funduszów europejskich, coroczne budżety obywatelskie, czy też granty fundacji korporacyjnych. Największym wyzwaniem jest natomiast znalezienie odpowiedniego naboru wniosków lub konkursu grantowego, a to nie jest sprawą łatwą. Przebicie się przez gąszcz możliwości, odnalezienie projektu, którego kryteria spełnia nasza potrzeba inwestycyjna, to przynajmniej kilka dobrych godzin poszukiwań w sieci.

Chcemy ułatwić wam drogę do realizacji planów, w związku z czym przygotowaliśmy opracowanie, które pokrótce omawia dostępne możliwości i wskazuje, gdzie szukać źródeł finansowania dla placu zabaw, który chcecie stworzyć.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Kluczowe jest przede wszystkim bardzo dobre zapoznanie się z warunkami udziału w każdym z projektów dofinansowania. Musimy poznać założenia i cele, na podstawie których napiszemy wniosek.

Bardzo często o powodzeniu projektu decyduje właśnie to, w jaki sposób został on napisany. Przy większości projektów oprócz opisania naszych potrzeb, aktualnego stanu placu zabaw, podania niezbędnych informacji np. dotyczących własności działki, konieczne będzie szczegółowe opisanie celów i działań edukacyjnych, które dzięki takiemu placowi zabaw będą realizowane.

Skąd pozyskać finansowanie placu zabaw?

Sposobów na znalezienie niezbędnych funduszy jest wiele, natomiast należy wziąć pod uwagę, że założenia programów europejskich, krajowych jak i tych realizowanych przez fundacje są zmienne. Mimo, że ogólne cele wsparcia mogą być podobne np. Poprawa jakości życia mieszkańców, wsparcie infrastruktury edukacyjnej – to nie każdy projekt ma szansę powodzenia. Dlatego najważniejszym działaniem, które musimy podjąć to dokładne zbadanie, jakie programy są realizowane oraz czy nasz projekt budowy lub doposażenia placu zabaw będzie się do nich kwalifikował. Nie istnieje jedno źródło internetowe, które dawałoby pełne informacje o wszystkich możliwościach otrzymania wsparcia finansowego dla placów zabaw. Zebraliśmy jednak dla Was najważniejsze informacje, które z pewnością pomogą Wam w dalszym działaniu.

Fundusze Europejskie

Unia Europejska przeznacza dużą część środków na wparcie działalności wychowawczo-edukacyjnej, a do niej można zaliczyć również wyposażenie przedszkoli i szkół, w tym placów zabaw.

W zależności od projektów możemy uzyskać częściowe lub całościowe pokrycie kosztów budowy lub ich unowocześnienia. Sprawdź na dedykowanych stronach, czy w twoim regionie prowadzone są obecnie wnioski na interesujący cię projekt.

Wyszukiwarka projektów:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka

O aktualnie prowadzonych projektach możemy dowiedzieć się również osobiście lub telefonicznie w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Aby sprawdzić, gdzie znajdują się takie punkty, możemy wejść na stronę:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Każde z takich miejsc zatrudnia konsultantów, którzy przedstawią nam informacje o aktualnie prowadzonych projektach, doradzą jak zdobyć dofinansowanie i jakie warunki musimy spełnić chcąc zrealizować projekt placu zabaw.

Regionalne programy operacyjne

W każdym województwie realizowane są odrębne programy regionalne. W wiele z nich wpisane są działania takie jak modernizacja, przebudowa lub stworzenie placu zabaw i innych przestrzeni rekreacyjnych dla rodzin z dziećmi. Konieczne będzie uzyskanie informacji, jaki program jest aktualnie prowadzony na terenie Waszego województwa, jaka jednostka samorządowa go realizuje i jakie są możliwości dofinansowania.

Bardzo istotne jest dowiedzenie się o terminach naborów wniosków, gdyż różnią się one między poszczególnymi województwami. Warto zadzwonić lub wybrać się do najbliższego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i sprawdzić, czy prowadzony program uwzględnia wsparcie w zakresie wyposażenia placów zabaw.  Polecamy skorzystać z wyszukiwarki projektów, która znajduje się pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/domyslne=1/strona=2

Lokalne Grupy Działania (LGD)

Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”)  to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.

LGD dysponują środkami europejskimi na działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Koniecznie zapytaj o lokalną strategię rozwoju twojego obszaru, czy jest tam mowa otworzeniu wiejskich obiektów kultury, edukacji, rekreacji oraz czy możecie się ubiegać o środki na takie przedsięwzięcie, jakim jest plac zabaw.

Znajdź swoją Lokalną Grupę działania poprzez wyszukiwarkę:

http://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1

Fundusze Krajowe

Sfinansowanie placu zabaw jest możliwe również ze środków miast i gmin, których pewna pula zazwyczaj jest zabezpieczana na rozwój infrastruktury rekreacyjnej czy też wparcie dydaktyczne dla placówek oświaty. Do takich inicjatyw należą m.in.

Dofinansowania z gmin – Fundusz sołecki

W większych gminach funkcjonują sołectwa, a każde z nich powinno dysponować tzw. Funduszem sołeckim, którego głównym założeniem jest poprawa jakości życia mieszkańców gmin. O tym, na co zostaną przeznaczone środki finansowe w danym sołectwie decydują mieszkańcy głosując podczas zebrania wiejskiego. Wniosek w tym wypadku może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa. Realizowane projekty muszą spełniać 3 podstawowe kryteria:

 • wpływać na poprawę życia mieszkańców
 • należeć do zadań własnych gminy
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy

W te założenia wpisuje się również zaaranżowanie przestrzeni do zabawy dla najmłodszych.

Finansowanie placu zabaw, a Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której rozdysponowaniu decydują mieszkańcy, dzięki czemu mają realne szanse zrealizowania pomysłów, które zmienią wizerunek ich otoczenia. Co roku w ponad 70 miastach i gminach otwierane są nabory wniosków na projekty osiedlowe lub ogólnomiejskie. To w końcu mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne. Warto więc sprawdzić, czy i kiedy w danej miejscowości realizowane są projekty z BO.

Zwykle takie informacje z łatwością znajdziemy na stronie internetowej urzędu miasta lub po prostu wpisując w wyszukiwarkę Google hasło Budżet Obywatelski i nazwę miasta. Zazwyczaj każde miasto posiada indywidualną stronę internetową poświęconą właśnie tym projektom.

Planując napisanie wniosku do BO powinnyśmy zacząć od odpowiedzenia sobie na 5 podstawowych pytań:

 1. Kim są odbiorcy Twojego projektu i jak do nich dotrzeć?
 2. Na jakie potrzeby odpowiada Twój projekt?
 3. Czym wyróżnia się Twój projekt?
 4. Jakimi dysponujesz zasobami?
 5. W jakim czasie to zrealizujesz?

Fundacje korporacyjne

Firmy w Polsce coraz częściej angażują się w akcje CSR-owe. (CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu). Coraz więcej z nich posiada własne fundacje, w ramach których prowadzone są m.in. działania charytatywne czy też konkursy dotacyjne. Do ciekawszych fundacji korporacyjnych należą: Fundacja PZU, Fundacje PGE, Fundacja PKO, Fundacja Tesco, które w swoich programach uwzględniają różne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży. Niestety nie istnieje jedno, wyczerpujące źródło informacji o takich fundacjach i prowadzonych działaniach, więc pozostaje nam poszukiwanie informacji na stronach korporacyjnych oraz śledzenie na bieżąco mediów związanych z CSR-em np. http://odpowiedzialnybiznes.pl. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie kilku największych fundacji, które warto na bieżąco sprawdzać pod kątem prowadzonych naborów grantowych. Są to m.in.

 1. Fundacja Aviva https://www.todlamniewazne.pl/
 2. Fundacja Auchan https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Fundacja-Auchan
 3. Fundacja „Pocztowy Dar” http://pocztowydar.org/
 4. Fundacja PGE https://www.gkpge.pl/fundacja
 5. Program ,,Działaj Lokalnie” http://dzialajlokalnie.pl/
 6. Fundacja PZU https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje
 7. Fundacja Lotto https://www.fundacjalotto.pl/
 8. Fundacja PKO BP https://www.fundacjapkobp.pl/
 9. Fundacja Grupy PERN https://pern.pl/fundacja-grupy-pern/
 10. Fundacja Tauron https://fundacja.tauron.pl/

 

Finansowanie placu zabaw. Jak My możemy Ci pomóc?

Możliwości pozyskania dotacji jest mnóstwo, ale  skorzystanie z nich wymaga od Was jako Wnioskodawców zaangażowania i poświęcenia czasu na napisanie wniosku. Specjalizujemy się w szczególności w Budżetach Obywatelskich, ale nie tylko.  Wielu naszych klientów potrzebuje wsparcia w zakresie finansowania, dlatego stworzyliśmy dział w naszej firmie, który nieodpłatnie doradzi, w jaki sposób zdobyć środki na budowę naukowego placu zabaw. Jeśli znajdziesz odpowiednie dofinansowanie dla swojego projektu – zgłoś się do nas, a pomożemy Ci przygotować część merytoryczną wniosku.

Jedynym warunkiem skorzystania z wiedzy i pomocy naszych specjalistów jest wpisanie w projekt urządzeń z naszej oferty.  Przekonaj się, jak wspieramy oświatę i mieszkańców ubiegających się o dofinansowanie i skontaktuj się z nami już dziś!