Idealny plac zabaw

Znając aktualne bolączki i problemy użytkowników placów zabaw, możesz stworzyć nową, idealną przestrzeń rekreacyjną! Przeczytaj nasz raport o aktualnych brakach i dowiedz się jak stworzyć idealny plac zabaw. 

Kto zna problem? 

Ten, kto regularnie korzysta z placów zabaw wie, czego najbardziej na nich brakuje, czyli na własnej skórze odczuwa błędy i niedopatrzenia. Najgorzej, jeśli niedopatrzenia dotyczą bezpieczeństwa, wtedy istnieje realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkowników, naszych dzieci. 

Oprócz użytkowników, jest jeszcze grupa specjalistów, którzy zawodowo zajmują się wykrywaniem niedopatrzeń i braków: są to jednostki inspekcyjne, które przeprowadzają kompleksowe kontrole.  

Idealny plac zabaw musi zatem spełniać normy i oczekiwania dwóch różnych grup: rodziców z dziećmi oraz specjalistów w zakresie technicznym. Podzieliliśmy je na dwie kategorie: 

 • Braki wskazane przez użytkowników. 
 • Braki wskazane przez inspektorów. 

Jeśli chcesz stworzyć idealny plac zabaw, musisz zadbać o spełnienie oczekiwać obu grup. 

Warunek konieczny: bezpieczeństwo! 

Jeszcze do nie dawna nikt za bardzo nie kontrolował ogólnodostępnych placów zabaw. Wszystko zmieniło się po opublikowaniu w 2020 roku Raportu NIK nt. placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych. 

 Jak czytamy w pierwszym akapicie Raportu: 

“Na placach zabaw i innych obiektach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej łatwo o wypadek – nadzór nad ich stanem technicznym i sanitarnym jest niewystarczający. Podobnie kuleje nadzór nad dopiero planowanymi i urządzanymi obiektami tego typu.” 

Osoby nadzorujące obiekty tego typu chyba nie zdawały sobie sprawy, jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa. Kontrole wykazały szereg błędów. Jak czytamy dalej w Raporcie: 

“Z powodu nieprawidłowości lub niezgodności z wymogami Polskich Norm obniżony był poziom bezpieczeństwa niemal połowy skontrolowanych obiektów mis-r, co stwarzało ryzyko wypadków i urazów u użytkowników. W sześciu przypadkach występowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Nieprawidłowości powstawały zarówno na etapie budowy, jak i podczas eksploatacji (brak niezbędnych napraw i konserwacji)”. 

Brak unormowania kwestii kontroli w prawie powoduje, że kompetencje nadzoru polskich placów zabaw są rozproszone, a co za tym idzie, polskie Normy odnoście budowania obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, są stosowane dobrowolnie. 

Badania przeprowadzone przez Ośrodek Ewaluacji 

Ośrodek Ewakuacji przygotował i opublikował świetny raport z badania POKAŻ WASZ PLAC ZABAW, które zostało przeprowadzone na 184 osobach, korzystających z placów zabaw. Dzięki niemu możemy przygotować listę rzeczy, których brakuje, a powinny one się znaleźć na idealnym placu zabaw. 

Braki wskazane przez użytkowników. 

Czego brakuje na polskich placach zabaw? 

Głównymi brakami, które wskazali użytkownicy są brak toalet, miejsca do schronienia się przed deszczem, osoby nadzorującej obiekt oraz brak zabawek edukacyjnych. 

Brak łazienki oraz miejsca do schronienia skraca możliwy czas użytkowania obiektu. Osoba nadzorująca mogłaby znacznie ograniczyć szkody, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń oraz ograniczyć liczbę wypadków. Brak zabawek edukacyjnych to duże ograniczenie możliwości zabawy ponieważ nie wszystkie dzieci lubią lub mogą uczestniczyć w zabawach czysto ruchowych, czyli takich, które zapewnia huśtawka czy zjeżdżalnia. Reasumując na idealnym placu zabaw każdy powinien znaleźć aktywność dla siebie.  

Inne pytanie pozwoliło na określenie problemów wynikających ze złego zagospodarowania terenu oraz błędach podczas tworzenia placu zabaw. Brak zacienienia to duży problem latem. Bardzo nas cieszy, że na drugim miejscu użytkownicy wskazali brak wykorzystania naturalnych elementów przyrody! Montując Naukowe Place Zabaw nie wycinamy drzew i zalecamy trawę jako podłoże pod nasze urządzenia. Jesteśmy przekonani, że roślinność tylko podnosi walory estetyczne placów zabaw. 

Alarmującym dla nas spostrzeżeniem jest zaznaczenie odpowiedzi o niedostosowaniu placów zabaw do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Zaznaczyło to aż 21% badanych! Jak wiecie temat projektowania dostępności jest nam bardzo bliski. Nasz Układ Okresowy Pierwiastków z napisami w alfabecie Braille’a zdobył 2 miejsce w konkursie ministerialnym “Lider Dostępności.

Braki wskazane przez inspektorów. 

Najczęściej wymienianymi błędami i problemami, które zauważono podczas inspekcji są: 

 • Brak ogrodzenia od strony ulicy 
 • Brak regulaminu 
 • Brak informacji jak korzystać z urządzeń 
 • Brak tabliczek znamionowych 
 • Brak regularnych przeglądów 
 • Brak konserwacji 
 • Niezachowanie stref minimalnych 
 • Niewłaściwa nawierzchnia 
 • Brak kotwienia urządzeń 
 • Drewno w ziemi 
 • Korozja 
 • Niewłaściwe zabezpieczenie sklejki 
 • Błędy w fundamentowaniu 

Jako producenci urządzeń wiemy, że znaczna część tych problemów wynika z niedopatrzeń podczas produkcji. Nasze urządzenia posiadają tabliczki znamionowe oraz instrukcje obsługi. Posiadamy w ofercie także duży regulamin korzystania z placu zabaw, a nasz dział serwisowy oferuje kompleksowe przeglądy oraz naprawy zarówno gwarancyjne jak i pogwarancyjne. 

Nasze urządzenia nie posiadają strefy upadku oraz mogą być montowane w ziemi (nie wymagają stosowania specjalnej nawierzchni), a dzięki zastosowaniu zabezpieczeń najwyższej jakości, nie ulegają one korozji.  

Czy idealny plac zabaw istnieje? 

Jesteśmy przekonani, że powstaje coraz więcej interesujących i bezpiecznych obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Czy są to idealne place zabaw? Z pewnością dla pewnego grona odbiorców – TAK.  

Najważniejsze jest, aby tworzyć takie przestrzenie w myśl dostępności. Nawet małe przestrzenie można tak zaprojektować, że zapewniają one dzieciom różne typy aktywności.  

Jeśli chcesz, aby na Twoim placu zabaw pojawiły się urządzenia naukowe oraz sensoryczne, zobacz naszą zakładkę PRODUKTY