Budujemy kreatywny plac zabaw część IV – Odbiór i kontrola placu zabaw

Hura! Zbliża się najbardziej oczekiwany moment naszego przedsięwzięcia – odbiór placu zabaw i oddanie go w ręce dzieci. Zanim to zrobimy musimy przeprowadzić kontrolę pomontażową – czyli sprawdzić jego zgodność z projektem i założeniami bezpieczeństwa.

Pomontażowa kontrola placu zabaw- dlaczego jest taka ważna?

Kontrola pomontażowa powinna być przeprowadzana na każdym nowym placu zabaw przed oddaniem go do użytku i wykonana przed upoważnioną do tego osobę. My również powinniśmy zapoznać się dokładnie z normą PN-EN 1176, jeśli chcemy spać spokojnie, że wszystko wykonane jest jak należy. Warto pamiętać, że mimo certyfikowanych urządzeń zabawowych, nasz plac zabaw nie będzie zgodny z normą, dopóki nie zostanie poddany profesjonalnej ocenie.

Taki audyt ma miejsce zaraz po budowie placu zabaw, a eksperci za pomocą specjalistycznych narzędzi sprawdzają wszystkie elementy placu zabaw, nawierzchnię, strefy bezpieczne, odległości od budynków oraz dokumenty przekazane przez wykonawcę placu zabaw.

Kontrola pomontażowa jest kluczowa, ponieważ często ujawnia różne nieprawidłowości, które mogą wynikać ze zbyt pospiesznego montażu, wadliwych części, niekompetencji i braku doświadczenia zespołu montażowego. Niestety zdarzają się również nieprawidłowości związane z chęcią oszczędności na materiałach przez wykonawcę np. tańsza sklejka zamiast płyty HDPE, cieńsze i lichsze elementy w porównaniu z tym, co zostało nam przedstawione na kartach technicznych i certyfikatach.

Wykrycie nieprawidłowości po montażu placu zabaw pozwala domagać się ich wyeliminowania przed finalnym odbiorem placu zabaw oraz zapłatą. Place zabaw to duża inwestycja i warto zaprosić wyspecjalizowaną osobę, do przeprowadzenia takiej  profesjonalnej kontroli w naszym imieniu, gdyż potem wyegzekwowanie poprawy/naprawy może być utrudnione. W Polsce jest wiele profesjonalnych podmiotów świadczących usługi kontroli placów zabaw, a więc nie powinno być problemów z ich znalezieniem.

Kontrola pomontażowa i odbiór placu zabaw mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim jego użytkownikom, gdyż każde odstępstwo od zaleceń producenta może spowodować, że konstrukcje urządzeń będą niestabilne. Podczas pomontażowej kontroli ma miejsce również szkolenie osób, które będą wykonywać regularne kontrole obiektu.

Kontrola, odbiór i co dalej?

Pozytywne przejście kontroli i odbiór oznaczają, że plac zabaw jest bezpieczny i gotowy do zabawy. Nie zapominajmy jednak, że plac zabaw wymaga regularnej kontroli.

Wyznaczone do tego celu osoby powinny przeprowadzać codziennie kontrolę wizualną, aby sprawdzić, czy jakieś elementy urządzeń nie zostały zniszczone, nie uległy uszkodzeniu poprzez czynniki atmosferyczne oraz czy na placu zabaw nie znajdują się zanieczyszczenia lub śmieci.

Raz na trzy miesiące powinniśmy przeprowadzać tzw. Kontrolę funkcjonalną, której dokonują przeszkoleni administratorzy placu zabaw lub zewnętrzni inspektorzy. Taka kontrola ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy działają, tak jak powinny, powierzchnie urządzeń i powierzchnie bezpieczne nie posiadają uszkodzeń oraz czy żaden element się nie obluzował. Dostrzeżenie usterki wymaga zgłoszenia do wykonawcy placu zabaw.

Raz w roku konieczne jest przeprowadzenie kontroli przez inspektorów znających aktualne normy, natomiast co 5 lat wymagana jest kontrola ekspertów posiadających uprawnienia budowlane. Celem takich profesjonalnych kontroli jest sprawdzenie, czy urządzenia są bezpieczne oraz czy osoby sprawujące pieczę nad placem zabaw prawidłowo wywiązują się ze swoich obowiązków.

Wszystkie kontrole placów zabaw powinny być odnotowywane w tzw. Książce kontroli placu zabaw przechowywanej wraz z dokumentacją obiektu. Taką książeczki zapewnia zazwyczaj wykonawca placu zabaw.

Chcesz otrzymać ,,Przewodnik budowy kreatywnego placu zabaw”? Śledź nas na Facebook-u – niebawem udostępnimy wam za darmo naszego e-booka, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat planowania i zarządzania projektem placu zabaw.